1-3 Ay Gelişim Özellikleri

Bebek kendisine haz ve acı veren uyaranlar karşısında genellikle bütün bedeni ile tepki gösterir. Bebek için en rahatlatıcı, doyurucu nesne olan meme, giderek anne ile eş anlam kazanır. Anne-çocuk arasındaki ilişki çocuğun hem çevresini, hem de kendi benliğini algılamasında ve değerlendirmesinde en önemli etkendir. Bu dönemde bebek, kendisini annesinin bedeninin bir uzantısı olarak algılar.

Motor Becerileri:

Sırtüstü yatar durumdayken, bebek başını yana çevirir. Kol ve bacaklarda ani hareketler ve duruş değişiklikleri görülür. yanağa ve ağız kenarına dokunulduğunda, başını aynı yöne çevirip parmağını emmeye çalışır. Kulak hafifçe ovalandığında, başını diğer yöne çevirir. Beşikten kaldırılınca baş desteklenmezse gevşek kalır ve düşer.
* Bebeğin yakalama refleksi azalmıştır, ancak elleri hala kapalıdır. Ellerini rahat açması için ona destek olun, ellerini açabileceğiniz oyunlar oynayın. Parmaklarını açıp ayrı ayrı hareket ettirin.
* Bebeğin başını oynatabilmesini desteklemek için; parmaklarınızı, oyuncak ya da benzer objeleri, onun görüş alanı içinde oynatın.

Algısal Becerileri:

1 – 3 Aylar Arasında Bebeğin Gördükleri:
Gözbebekleri ışığa duyarlıdır. Başını ve gözlerini ışık kaynağına doğru çevirir. 180” lik açıda eşyayı izleyebilir. 30 cm. uzaklıktan küçük bir cep fenerini gözleriyle kısa bir süre izleyebilir. Görsel uyarıcılar arasında en çok insan yüzüne, yüz içinde de göze bakar. Bu nedenle annenin bebekle sağlayacağı göz teması, aralarındaki sosyal bağın gelişmesinde önemli rol oynar. 2 aylık bebek bakışlarını odaklamayı öğrenir.
* Göz kontağı bebeğin ilgi ve sevgiyi anlaması için en iyi yoldur. Bu nedenle bebeğinize yüzünüzü dönün, yüzüne bakın ve onunla göz kontağı kurun.
* Ona bakabileceği bir şey verin. Yüzükoyun yattığında, gözleri ve başıyla hareketlerinizi takip edebilmesi için görüş alanı içinde parmaklarınızı veya renkli objeleri aşağı yukarı oynatın.
1 – 3 Aylar Arasında Bebeğin Duydukları ve Söyledikleri:
Beklenmedik yüksek sesler karşısında şaşırıp ürker. Acıktığında ya da huzursuz olduğunda, rahat edemediğini olancayla gücüyle ağlayarak haber verir. Rahat ve mutlu olduğunda gırtlaktan gelen hafif sesler çıkarır. 5-6 haftadan sonra, annenin konuşmasına cıvıldayarak karşılık verir.
* Ritim duygusunu geliştirmek için şarkı mırıldanır gibi konuşun ve ninniler söyleyin.
* Onun ağlamasındaki anlamları ayırdedin.

WordPress Video Lightbox