12–18 Ay Gelişim Özellikleri

Bu dönemde önemli gelişmeler gözlenir. Çocuğun vücudunu kullanma becerisi arttığı gibi, anlama, kavrama ve iletişim becerilerinde de büyük ilerlemeler görülür. 1 yaş civarında ilk bağımsız adımlar, ilk anlamlı sözcükler, ilk yaratıcı oyunlar ve kişiliğine ait önemli ipuçları sergilenir. Konuşmaya adım atmakla birlikte, hala söyleyebildiğinden daha fazlasını anlar. Nesnelerin yerini bilir ve gösterebilir, bedenin bölümlerinin adlarını bilir ve gelişen el becerisiyle kendi işlerinden bir bölümünü görmeye başlar.
Küçük objeleri işaret ve baş parmağıyla alabilir, inceleyebilir, birbirinin üstüne ya da içine koyabilir. İstediği veya tanıdığı bir objeyi gerçek yaşamda ya da kitapta size gösterebilir. Basit soruları anlamaya başlar.
Bu dönemde bebek, yürüyebilir ve ulaşabileceği nesneleri keşfetmeye çok büyük bir merakı vardır. Tüm duyulara yönelik öğrenme ve keşfetme deneyimleri yaşayabilmesi için, anne babasının sağlayacağı zengin ve güvenli ortamlara gereksim duyar. Bu dönemde oyuncağın önemi büyüktür. Hem el becerisi geliştirebileceği, parçalardan oluşmuş (logo gibi) oyuncaklar, hem de fiziksel yeteneklerini ve güven duygusunu geliştirecek büyük oyuncaklar (itip çekebileceği, üzerine binebileceği, sürükleyebileceği; panda, kocaman yumuşak bir köpek gibi) kendisine sunulmalıdır. Bu dönemde kendisini ayrı bir birey olarak algılamaya başlayan bebek, günlük yaşamda yakınlarının davranışlarını izleyip onları taklit ederek, sosyal davranış kalıplarını öğrenir. Bunlar, ev dışı etkinliklerle (otobüse, trene binme, arkadaş ziyaretleri gibi) zenginleştirilerek sunulursa farklı deneyimlerle yeni öğrenme fırsatları yaratılmış olur.
Bu dönemin en önemli özelliği; bebeğin tüm yaşamı boyunca kuracağı ilişkilerdeki güven ya da güvensizlik boyutunun temelinin atılmasıdır. Bu dönemde bebeğin psiko-sosyal alanda gerçekleştirmeye çalıştığı temel görevi, güvenmeyi öğrenmektir. Anne ile kurulan ilişkideki güven duygusu, gelecekte kurulacak kişilerarası ilişkilerin temelini oluşturur. Bu dönemde anne, dünyanın tamamıdır ve bebeğin gereksinimlerine zamanında yönelebilmesi, sıkıntılarını giderebilmesi, sözsüz dilini anlayabilmesi, anne ile bebek arasındaki anlayış ve güvenin temelini oluşturur. Ericson, ilk 1 yılda çocuğun, temel bağımlılık gereksinimleri karşılandığı koşulda, kişilik gelişiminin ikinci evresine hazır hissedeceğini vurgular.

WordPress Video Lightbox